ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
159 ಐಟಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಾಧಾರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಿವೆ
ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಮಾಡಿ
ಐಟಂ ವಿಧ

ಹೊಸ ಐಟಂಗಳುವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ · ದಿನಾಂಕ ( ಇತ್ತೀಚಿನದು ಮೊದಲು) · ಅಕ್ಷರಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣಕಾಸು ಸರ್ವೀಸಸ್
ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರೂ ಕೆಳವರ್ಗದವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್‌ / ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಲಿಥಿಯಮ್
ಲಿಥಿಯಮ್ ಎಂದರೆ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಇಂಧನ / ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳು
ನಾಳಿನ ಇಂಧನ : ಲಿಥಿಯುಂ
ನಾಳಿನ ಇಂಧನ : ಲಿಥಿಯುಂ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಇಂಧನ / ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳು
ನಾಳಿನ ಇಂಧನ : ಲಿಥಿಯುಂ
ಬೊಲಿವಿಯ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬಡದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಲಿಥಿಯುಂ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದ ದೇಶಗಳಂತೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ ವಾಗಬಹುದು.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಇಂಧನ / ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳು
ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ನೀತಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು,ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚವು ಇಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಯುಗವೆನಿಸಿದೆ. ಆಹಾರ, ಗಾಳಿ, ನೀರಿನಷ್ಟೇ ಇಂದು ಜ್ಞಾನ, ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವೆನಿಸಿವೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಶಿಕ್ಷಣ / ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರೂಢಿಗಳು / ಗೀತಾ
File National.pdf
ಲೋಕಾತೆದ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ / ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ
ಕೆಲ ಕೆಲಸ ಕುಂತಲ್ಲಿ, ಉಚಿತವಾಗಿ!
ಕೆಲ ಕೆಲಸ ಕುಂತಲ್ಲಿ, ಉಚಿತವಾಗಿ!
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದ
File GidamoolikaPashuChikitse.pdf
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ
Back to top