ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
165 ಐಟಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಾಧಾರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಿವೆ
ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಮಾಡಿ
ಐಟಂ ವಿಧ

ಹೊಸ ಐಟಂಗಳುವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ · ದಿನಾಂಕ ( ಇತ್ತೀಚಿನದು ಮೊದಲು) · ಅಕ್ಷರಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೇ ಆದ್ಯತೆ ಇರಲಿ
ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೇ ಆದ್ಯತೆ ಇರಲಿ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿಯ ತತ್ವಗಳು
ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ
ಮನುಷ್ಯನ ಅತೀ ಆಸೆ, ಏರುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ವೈಭವೋಪೇತ ಜೀವನದ ಬಯಕೆಗಳು ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಇಂಧನ / ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರ ನೀತಿ ೨೦೦೬
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರ ನೀತಿಯು ಈಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧರಿತವಾಗಿದೆ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಇಂಧನ / ನೀತಿ-ನಿಯಮಗಳ ಬೆಂಬಲ
ಪರಿಸರ ವರದಿ ಸಂಹಿತೆ
ತಾರ್ಕಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತಳಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುವ ಭಾರತದ ಪಾರಿಸರಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಪುನರವಲೋಕನ ನಡೆಸುವುದು ಭಾರತದ ಪರಿಸರ ವರದಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಇಂಧನ / ನೀತಿ-ನಿಯಮಗಳ ಬೆಂಬಲ
ವಿಧಾನಗಳು
ಪರಿಸರವನ್ನು ಮಲಿನ್ಯರಹಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತ ಇಂದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಇಂಧನ / ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ / ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ
File
ಲೋಕಾತೆದ್ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರ / ಜೂನ್ ಸುದ್ದಿ ೨೦೧೬
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಧಾನ
ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಧಾನಗಳು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಇಂಧನ / ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಚರಣೆಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗ
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿಯಾಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗ
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿಯಾಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಗಳು
Back to top