ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
223 ಐಟಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಾಧಾರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಿವೆ
ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಮಾಡಿ
ಐಟಂ ವಿಧ

ಹೊಸ ಐಟಂಗಳುವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ · ದಿನಾಂಕ ( ಇತ್ತೀಚಿನದು ಮೊದಲು) · ಅಕ್ಷರಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು ? ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಆರೋಗ್ಯ / ನೀತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು / ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ
ಚೈಲ್ಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪದ್ದತಿ
ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 18 ವಯೋಮಿತಿಯ ಒಳಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಶೇಕಡಾ ವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಗಣನೀಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗು ಅಬಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ / ನೀತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು / ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ
ಶಿಕ್ಷಣವು ಮಾನವನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಶಿಕ್ಷಣ / ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು
ಹೆಚ್ ಐ ವಿ
ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಕುರಿತಾದ ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಶಿಕ್ಷಣ / ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು / ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕು
ಮಕ್ಕಳ ತೋಟ
ಮಕ್ಕಳ ತೋಟವು ಗ್ರಾಮದ ರೂಪು ಬದಲಿಸಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದ / ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗ
ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಶಿಕ್ಷಣ / ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು
ಬಾಲ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ
ಬಾಲ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಆರೋಗ್ಯ / ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ
ಪುನರ್ವಸತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್
ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನಸಜ್ಜೀಕರಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ-2003 ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀತಿ-2006 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು NCPCR ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಶಿಕ್ಷಣ / ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು
ವೈರಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ
ದೇಶವನ್ನು ನಡುಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾರಕ ರೋಗ HIV/AIDS. ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಣಾಂತಿಕ ಖಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯೋಪಾಚಾರದಿಂದ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಇಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯದ ವಾತವರಣವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಆರೋಗ್ಯ / / ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗಗಳು / ಏಡ್ಸ್
ಸಮಾನತೆ
ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಹಕ್ಕಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗ್ರಾಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಮಿತಿಯು ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಶಿಕ್ಷಣ / ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರೂಢಿಗಳು / ಗೀತಾ
Back to top