ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
47 ಐಟಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಾಧಾರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಿವೆ
ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಮಾಡಿ
ಐಟಂ ವಿಧ

ಹೊಸ ಐಟಂಗಳುವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ · ದಿನಾಂಕ ( ಇತ್ತೀಚಿನದು ಮೊದಲು) · ಅಕ್ಷರಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ,ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ,ಗಂಧಕ
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ,ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ,ಗಂಧಕ ರಸ ಗೊಬ್ಬರಗಳು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / / ಗೊಬ್ಬರ / ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಪರಿಚಯ
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪರಿಚಯ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಗೊಬ್ಬರ
ಪರಿಚಯ
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪರಿಚಯ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / / ಗೊಬ್ಬರ / ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು
ಕಬ್ಬಿಣ,ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್,ತಾಮ್ರ
ಕಬ್ಬಿಣ,ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್,ತಾಮ್ರರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಗೊಬ್ಬರ
ಸತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು
ಸತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಗೊಬ್ಬರ
ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ
ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಗೊಬ್ಬರ
ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ
ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / / ಗೊಬ್ಬರ / ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ
ಬೋರಾನ್,ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಂ,ಕ್ಲೋರಿನ್
ಬೋರಾನ್,ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಂ,ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಗೊಬ್ಬರ
ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಕಿಲೇಟ್ಸ್ಗಳು
ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಕಿಲೇಟ್ಸ್ಗಳು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಗೊಬ್ಬರ
ನೈಟ್ರೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಡೈ-ಅಮೋನಿಯಂ ಫಾಸ್ಟೇಟ್
ನೈಟ್ರೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಡೈ-ಅಮೋನಿಯಂ ಫಾಸ್ಟೇಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / / ಗೊಬ್ಬರ / ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು
Back to top