ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
37 ಐಟಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಾಧಾರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಿವೆ
ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಮಾಡಿ
ಐಟಂ ವಿಧ

ಹೊಸ ಐಟಂಗಳುವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ · ದಿನಾಂಕ ( ಇತ್ತೀಚಿನದು ಮೊದಲು) · ಅಕ್ಷರಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಏನ್.ಬಿ.ಎಂ.ಎಂ.ಪಿ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 1981-82ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಇಂಧನ / ನೀತಿ-ನಿಯಮಗಳ ಬೆಂಬಲ
ವಿಧಾನಗಳು
ಪರಿಸರವನ್ನು ಮಲಿನ್ಯರಹಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತ ಇಂದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಇಂಧನ / ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಇತಿಹಾಸ
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪರಿವಾರ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಮಾದರಿ : ಪ್ರದೇಶಾವರು / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ
ಲಿಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ
ಲಿಂಗಣ್ಣ ಗೌಡರವರ ತೋಟ, ಹಾವೇರಿ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ರೈತ ಸಂವಾದ
ರೆನುಕರವರ ತೋಟ
ರೆನುಕರವರ ತೋಟ, ನೆಲಮಂಗಲ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ರೈತ ಸಂವಾದ
ಗೊಬ್ಬರ
ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೈತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಮಾದರಿ : ಪ್ರದೇಶಾವರು / ಗೊಬ್ಬರ
ರಂಜಕ ಕರಗಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು
ರಂಜಕ ಕರಗಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / / ಗೊಬ್ಬರ / ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / / ಗೊಬ್ಬರ / ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ
ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳು
ಕಳೆ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ
ಕಳೆನಾಶಕ
ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ
Back to top