ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಕೃಷಿ / ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳು
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳು

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಪಪ್ಪಾಯಿಯ ಗಿಡ
ಪ್ಪಾಯಿಯ ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಡುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯೆ೦ದರೆ ಹವಾಗುಣ, ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ, ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಬಾಡಿ ಹೋಗುವುದು
ಸೊ೦ಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಿಡ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಾಡಿ ಹೋಗುವುದೇಕೆ
ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳ ವಿವರಗಳು
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳ ವಿವರಗಳು
ಮಳೆಯೇ ಹೊಲ ಮೇಯ್ದಾಗ
ಮಳೆಯೇ ಹೊಲ ಮೇಯ್ದಾಗ ಆಗುವ ಆನಾನೂಕುಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿಕರ
ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ತೋಟವೆಂದರೆ ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಬೆಳೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯಬಾರದು. ಅನಗತ್ಯ ಸಸಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಔಷಧಿಗಳು ಇವೆ.
ಮಖಾನಾ
ಮಖಾನಾ ಬೆಳೆಯುವುದು
ಶೆಮೆ ಬಿದಿರು
ಶ್ರಮ ಬೇಡದ ಶಮೆ ಬಿದಿರು
ರತ್ನ ಮಾನಸ ತೋಟ
ಜನ ಮಾನಸ ಸೆಳೆಯುವ ರತ್ನ ಮಾನಸ ತೋಟ
ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಪರಿಚಯ
ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ವಿಚಾರ ವಾಗಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ
ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಬರಡು ಜಮೀನುಗಳು, ಹಳ್ಳ ಸಾಲುಗಳು, ಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡಗಳ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಖುಷ್ಕಿ ತೋಡದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top