ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಕಸಿ

ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ತನ್ನ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜೋತ್ಪತಿ ಕಾಂಡದಿಂದ ಬೇರುಬಿಡುವುದು, ಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಮರಿಗಿಡಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದವು.

ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ತನ್ನ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜೋತ್ಪತಿ ಕಾಂಡದಿಂದ ಬೇರುಬಿಡುವುದು, ಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಮರಿಗಿಡಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದವು.

ಕಸಿ

ಮೂಲ : ಶ್ರಮಜೀವಿ

2.98130841121
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top