ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳು

ಕೃಷಿ ಕವಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೇಸಾಯವನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದೆ . ಯುವಜನತೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕೊರತೆ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು.

ಕೃಷಿ  ಕವಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೇಸಾಯವನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದೆ . ಯುವಜನತೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕೊರತೆ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು.

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳು

ಮೂಲ : ಶ್ರಮಜೀವಿ

3.01379310345
ಕೇಶವ May 22, 2017 07:42 AM

ಕಳೆ ಕೊಚ್ಚುವ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು Chaff cutter

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top