ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಕುರಿ

ಪಶುಪಾಲನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಗ್ಯ ಅಂಗ. ಹೈನು , ಗೊಬ್ಬರ, ಉಳುಮೆ-ಸಾಗಾಟಗಲಿಗೆ ದನ-ಕರುಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅಂತೆಯೀ ಮಾಂಸ-ಮೊಟ್ಟೆಗಲಿಗೆ ಹಂದಿ-ಆಡು-ಕುರಿ-ಕೊಲಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಶುಪಾಲನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಗ್ಯ ಅಂಗ. ಹೈನು , ಗೊಬ್ಬರ, ಉಳುಮೆ-ಸಾಗಾಟಗಲಿಗೆ ದನ-ಕರುಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅಂತೆಯೀ ಮಾಂಸ-ಮೊಟ್ಟೆಗಲಿಗೆ  ಹಂದಿ-ಆಡು-ಕುರಿ-ಕೋಳಿಗಳನ್ನು  ಸಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುರಿ

ಮೂಲ : ಶ್ರಮಜೀವಿ

3.03738317757
Chatham. K. M Apr 21, 2019 10:31 PM

ನಾನು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ... ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ

Santosh Oct 27, 2018 01:32 PM

ನಾನು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ... ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಸಂತೋಷ ಪೂಜಾರಿ Jul 23, 2018 01:52 PM

ನಾನು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ... ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ

ರಾಜು Sep 10, 2016 04:04 PM

ಉಳಿದಿದೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top