ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
 • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಎಮ್. ಎನ್. ಆರ್. ಜಿ.

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ.ಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ- Iರ, ಪಾರಾ –1ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಮ್. ಎನ್. ಆರ್. ಜಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ.ಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ- Iರ, ಪಾರಾ –1ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

 • ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಯಿಲು
 • ಅನಾವೃಷ್ಠಿ –ತಡೆ (ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಹಾಗೂ ನೆಡುತೋಪುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)
 • ನೀರಾವರಿಯ ಕಾಲುವೆಗಳ ರಚನೆ- ಕಿರು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆಲಸಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ.
 • ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ- ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡಗಳ, ಅಥವಾ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಕುಟುಂಬಗಳ,ಇಲ್ಲವೇ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ, ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ,ಇಲ್ಲವೇ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆ 2008 ರ 22.7.2009 ಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ರೈತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಾವರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ಹಾಗೂ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
 • ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳೆತ್ತುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು.
 • ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
 • ಪ್ರವಾಹಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ,ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು; ನಿಂತ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಚರಂಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು.
 • ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ.
 • ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ,ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ (ದಿನಾಂಕ 11.11.2009 ದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ)
 • ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು

ಆಕರ : PIB(www.pib.nic.in)

3.02941176471
ಯಮನೂರ Jan 10, 2020 08:26 PM

ಯುವಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top