ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್‌ / ಯೋಜನೆಗಳು / ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ

ಸುಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕೆಲಸ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100 ದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಹಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ - ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

 

 

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ

3.06766917293
shivaraj Jul 01, 2019 01:25 PM

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ

ಸುರೇಶ್ Jun 28, 2019 03:03 PM

Pdo ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಕಡ್ಡಾ
ಯವಾಗಿ ತೆರಿಗಿ(tax) ನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಎನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?

ಮಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ May 29, 2019 06:59 PM

ಯೋಜನೆ ಚನ್ನಾಗಿದೆ

ಪ್ರಸನ್ನ May 31, 2017 05:09 PM

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲೀ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಲ್ವೆ ಗ್ರಾಮಪ್ಂಚಯತ ಹಕ್ಕ್ಂಡೀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರ್ರೆಯಲೀ ಕೆಲಸ ಕೂಡುತೀಲಾ ಮತು ಕೆಲಸಕೆ ಹೋದ ವರೆಗೆ ಹಣ್ಣ ನೀಡುತೀಲ ಈದಕೆ ಸಂಬದಪಟಾ ಅದೀಕಾರೀಗಳು ಪರೀಸೀಲನೆ ಮಡಾಬೆಕು

ಪ್ರಕಾಶ May 26, 2017 12:05 PM

ಕೂಲಿ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
Back to top