ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
 • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಪ್ರಕಾರಗಳು

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸ್ಫರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸ್ಫರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

 1. ಆಟೋಟಗಳು
 2. ಮನರಂಜನಾ ಆಟಗಳು
 3. ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು
 4. ಪದ್ ಕವಾಯಿತ್
 5. ಯೋಗ
 6. ನಾಟ್ಯಗಳು
 7. ಕಸರತ್ತುಗಳು
 8. ಸಾಹಸದ ಕ್ರೀಡೆಗಳು
 9. ಸ್ಲೈಕ್ಲಿಂಗ್
 10. ಒಂಳಾಗಣ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಟಗಳು
 11. ಈಜು
 12. ಜೇಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳು
 13. ಪರ್ವತಾರೋಹಣ
 14. ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್
 15. ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ರೂಢಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

 1. ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ
 2. ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ
 3. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
 4. ಸುರಕ್ಷತಾ ಶಿಕ್ಷಣ
 5. ಆರೋಗ್ಯ ರೂಢಿಗಳು (ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು)
 6. ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ
 7. ಶರೀರ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಚಲನಾಶಾಸ್ತ್ರ
 8. ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ
 9. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ (ಕ್ರೀಡೆ)
2.87837837838
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
Back to top