ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಶಿಕ್ಷಣದ ಯೋಜನೆಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣದ ಯೋಜನೆಗಳು ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯೋಜನೆಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಹಲವಾರು ರೂಪರೇಖೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಮೂಲಕ UEE ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಚಾಲನೆ

 • ಆಪರೇಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್,
 • ಶಿಕ್ಷಣ Karmi ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್,
 • ಲೋಕ Jumbish ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 • ಮಹಿಳಾ ಸಾಮಖ್ಯ,
 • ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ (ಎಸ್) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ universalizing ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಧಾರಣ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮಟ್ಟದ ಕಲಿಕೆಯ ವರ್ಧನೆಯು ಸೇರಿವೆ.

ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಗಳು

ಇದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವಿಶ್ವದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಾವಳಿ 14-18 ವಯೋಮಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಂದರೆ ವರ್ಗ IX) ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು:

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ
 • ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆ
 • ವಸತಿ ನಿಲಯವನ್ನು ಯೋಜನೆ
 • ಐಸಿಟಿ @ ಶಾಲೆಗಳು
 • ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತ ನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಳಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ
 • ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೆರಿಟ್ ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆ
 • ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಕ ಹಣ
 • ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ
 • ಮದರಸಾ ಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ
 • ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆಗಳು
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ (NCERT) ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಗುಣಾತ್ಮಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳು ತೆಗೆದು ಸಮೀಕರಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು. ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಭಾ ಶೋಧನೆಯ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಂತಿ ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಚಾಚಾ ನೆಹರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಾತ್ಮಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಬೇಡ್ತಾನೆ - ಕಲಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಾಗಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಭವನವು ಬಾಲ ಶ್ರೀ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ 1995 ರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಗಳು

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಎರಡೂ ಹಂಚಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನದಂಡಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯುಜಿಸಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬಗಳ, ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇದು.

ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರದಾನ ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ಯೋಜನೆಗಳು / ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಕೆಳಗಿನವು

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು
 • ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ (ಯೋಜನೆ)
 • ಜೂನಿಯರ್ ರೀಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಫಾರ್
 • ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು ಅಖಿಲ ಭಾರತ
 • ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಇಲಾಖೆ
 • ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಡಿಎಸ್ಟಿ ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆ
 • ಡಿಬಿಟಿ ಮೂಲಕ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಡಾಕ್ಟೊರಲ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿ
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು / ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 • ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗಳು / ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು / ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
 • ಎಸ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇಂತಹ ಎಂ ಫಿಲ್ ಎಂದು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ. ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್
 • ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮೇಧಾವಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್
 • ಜೆಸಿ ಬೋಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೆಲೋಶಿಪ್ -
 • ಭಾರತ ಪ್ರಚಾರ ಯೋಜನೆಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
 • ಯೋಜನೆಗಳು / ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು - ವಿಕಲಾಂಗರಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣ
 • ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆಗಳು
 • ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್
 • ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್
 • ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಮೆರಿಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯೋಜನೆಗಳು

ದೆಹಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗ ಎಕ್ಸ್ & ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ.

2 ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಏಕ ಗರ್ಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯೋಜನೆ

ಉದ್ದೇಶ:

ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮಾತ್ರ ಮಗು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಏಕ ಗರ್ಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್, ಒದಗಿಸುವುದು; ಮತ್ತು 60% /6.2 ಜೊತೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ X ವರ್ಗದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುತ್ತಾರೆ CGPA ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು / ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವರ್ಗ ಇಲೆವೆನ್ ಮತ್ತು XII ರವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಚಾರ ಪೋಷಕರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ಗುರಿ ಇದೆ.

ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಹಂಚಿಕೆ:

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೀತ್ಯಾ ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ X ವರ್ಗದ ಪರೀಕ್ಷೆ 60% / 6.2 CGPA ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು / ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ "ಏಕ ಗರ್ಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು" ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ.

ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು:

ಸಿಬಿಎಸ್ಇ X ವರ್ಗದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದಲ್ಲೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ:

 • 60% / 6.2 CGPA ಅಥವಾ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ X ವರ್ಗದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು / ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಏಕ ಗರ್ಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವರ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ಹೊಂದಿದೆ (ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಮಾನ್ಯತೆ) ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಇಲೆವೆನ್ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,500 / -pm, ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಒಟ್ಟು ವರ್ಧನೆಯು ಆರೋಪ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು 10% ಹಾಗಿಲ್ಲ
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಭಾರತೀಯರು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ.
 • 2014 ರಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ X ವರ್ಗದ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.
 • ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಗಳು) ನೀಡಿದ ಇತರ ರಿಯಾಯಿತಿ (ಗಳು) ಆನಂದಿಸಿ ಆದರೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಮಂಡಳಿಯ ಎನ್ನಾರೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನಿವಾಸಿ ಶುಲ್ಕದ ರೂ ಗರಿಷ್ಠ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. 6,000 / - ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು.

ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನ

 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ರಿಂದ X ವರ್ಗದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸು ಮತ್ತು 6.2 CGPA ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಭದ್ರವಾದ ಮಾಡಬೇಕು.
 • ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ ಶಾಲೆಗಳು ರಿಂದ ವರ್ಗ ಇಲೆವೆನ್ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು.
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಏಕಗೀತೆಯ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನ ಇರಬೇಕು.
 • ಮೂಲ ಅಫಿಡವಿಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಂಡಳಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಸೂಚಿಸುವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ / ಎಸ್ಡಿಎಂ / 3 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. (ಛಾಯಾಪ್ರತಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ).
 • ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂಡಳಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರ್ಗ ಎಕ್ಸ್ ಹಾದುಹೋಗುವ ನಂತರ ವರ್ಗ ಇಲೆವೆನ್ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ ಮಾಡಬೇಕು.
 • ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಾರದು. ವರ್ಗ ಇಲೆವೆನ್ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 10% ವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ 1,500 / -ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು.

ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆ

ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪಡೆಯಲಿಚ್ಛಿಸುವ ತಮ್ಮ ದಿನ ಯಾ ದಿನ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಯೋಗ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲು.

ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪ್ರೌಢ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ (41000forboys ಮತ್ತು 41000for ಹುಡುಗಿಯರು) ಪ್ರತಿ 82000 ತಾಜಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ / ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಅರ್ಹತೆ

ಸಮಾನ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ರಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದಂತೆ ಕೆನೆಪದರ ಸೇರದ ಅಥವಾ 10 + 2 ಮಾದರಿಯ ತರಗತಿ XII ರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 80 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಲ್ಲ . 36012/22/93-Estt. (ರೆಸ್), 9 ಮಾರ್ಚ್, 2004 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ (ಅಲ್ಲ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದ ಅಥವಾ ದೂರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ) ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಪಡೆಯಲು ಅಲ್ಲ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋಜನೆ, ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಹತೆ ಎಂದು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳು ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಎರಡೂ 'ಜನರಲ್' ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ಡ್

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಹಂಚಿಕೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಂಡಳಿಗಳು ಔಟ್ ಹಾದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಮತ್ತು ICSE ಪಾಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ತೆರವು ನಂತರ, 18-28 ವಯೋಮಾನದ ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಆಧರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಗಳು ಹಂಚಿಹೋಯಿತು ನಡೆಯಲಿದೆ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು 50% ಕಿವಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು. 2: ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಮಂಜೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕ ಹೊಳೆಗಳ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ನಡುವೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು 1.

2013 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಏಕ ಗರ್ಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯೋಜನೆ ಆಫ್ ಲೈನ್ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ನವೀಕರಣ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮತ್ತು ಅದರ ನವೀಕರಣ ಅವಧಿ

 • ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಪುನರಾರಂಭವಾಯಿತು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರದಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ XI ನೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಅಂದರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನವೀಕರಣ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 50% ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಒದಗಿಸಿದ.
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನವೀಕರಣ / ಮುಂದುವರಿಕೆ, ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಯನದ ಆಯ್ಕೆ ಕೋರ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನದ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಮಂಡಳಿಯ ಮೊದಲು ಅನುಮೋದನೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ.ಹಾಜರಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ರದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕೃತ ನೀಡಬಾರದು.

ಮೂಲ: ಸಿಬಿಎಸ್ಇ

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ (ಸ್ಫೂರ್ತಿ) ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಸತನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಸೃಜನಶೀಲ ಅನುಸರಣೆಯೆಂದು excitements ದೇಶದ ಯುವಕರು ಸಂವಹನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪೂಲ್ ಕಟ್ಟುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆರ್ & ಡಿ ಬೇಸ್.

ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಸುವುದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು. ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಗುರುತಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಚನೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದರ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಜ್ಞಾನ ಆರ್ಥಿಕ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಷನ್ 2020 ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕರೆ.

ಜನರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಥಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮಾನವ ಪ್ರತಿಭೆ ಪೂಲ್ ಪೋಷಣೆ ಪೂರ್ವ ಶರತ್ತು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾರತದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಆಕರ್ಷಿಸಲು, ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಎಸ್ & ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆರ್ & ಡಿ ಬೇಸ್ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ದೇಶದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪೂಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು ಹೊಸತನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ . ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೂರು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:

 • ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆರಂಭಿಕ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೋಜನೆ (ಆಸನಗಳು)
 • ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ (ಶಿ)
 • ರಿಸರ್ಚ್ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಖಚಿತವಾದ ಅವಕಾಶ (AORC)

ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆರಂಭಿಕ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೋಜನೆ (ಆಸನಗಳು)

ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಯುವ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ 10-15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ - ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ (ಆಸನಗಳು) ಯೋಜನೆ Rs.5,000 / ಆಫ್, ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳ ಸಂತೋಷ ಅನುಭವಿಸಲು, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಮೂಲಕ ಸೈನ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರನ್ನು ಮಾನ್ಯತೆ ವರ್ಗ ಎಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ toppers ಫಾರ್, 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50,000 ಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೇಸಿಗೆ / ಚಳಿಗಾಲದ ಶಿಬಿರಗಳು ಸಾರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಂತೋಷ, ಅಂದರೆ 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, 10 ನೇ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ 6 ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ / Rs.5,000 ಹೂಡಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು - ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ. ಯೋಜನೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಪ್ರತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಲುಪಿಸುವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘಟಕವನ್ನು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ:

 • 10 ನೇ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು 6 ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.
 • ಗುರುತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ / ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು / ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4.5 ಲಕ್ಷ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆ ಹರಡಿದೆ.
 • ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ / ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ತಯಾರಿಸಲು ರೂ 5000 ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
 • ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನುವೆ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ
 • ಪ್ರತಿ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು / ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮಟ್ಟ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್ ಅವಕಾಶ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲೆ / ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಲಾಗುವುದು
 • ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.
 • ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಣ ಎಸ್ಬಿಐ ಜತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
 • ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ / ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿ / ಖಾಸಗಿ ನೆರವು
 • ಒಂದು ಗುಂಪು ತರಗತಿಗಳು 6 ನೇ, 7 ಮತ್ತು 8 ನೇ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ವಿಝ್ ಪ್ರತಿ ಗುಂಪು, ಮೊದಲ ಹಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಹೆಸರು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು 9 ನೇ ಮತ್ತು 10 ನೇ ಹೆಸರುಗಳು. 6 -8th ಎಸ್ಟಿಡಿ. ಮತ್ತು 9 ನೇ -10th ಎಸ್ಟಿಡಿ. ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ / ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ / ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
 • ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕರ ವಿಧಾನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ / ಯೋಜನೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
 • ರಾಜ್ಯ ಬಳಸುವ ಮಾನದಂಡ ಡಿಎಸ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಡಿಎಸ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು / ಅಕಾಡೆಮಿಶಿಯನ್ಸ್ ಜ್ಯೂರಿ ಎಂದು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತೊಡಗಿರುವ ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು.

 

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತರಬೇತಿ

"ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಪ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ" ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಜ್ ಪುರಸ್ಕೃತರು, ವಿಜ್ಞಾನದ ಜಾಗತಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜೊತೆ ಭುಜದ ಉಜ್ಜುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಘಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ 11 ನೇ ದರ್ಜೆಯ ಒಂದು ಜೀವಾವಧಿಯ ವರ್ಧಿಸುತ್ತಾ ಅನುಭವ ಕೆಲಸ ಗುರಿಯನ್ನು.

 

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ (ಶಿ)

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ (ಶಿ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಂಶೋಧಕರ 'ಬೇಸಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ' ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನ ತೀವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು. ಯೋಜನೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು, 17-22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವಜನರನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ 0.80 ಲಕ್ಷ @ 10,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂತಹ (1) ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, (2) ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, (3) ಗಣಿತ, (4) ಬಯಾಲಜಿ, (5) ಅಂಕಿಅಂಶ, (6) ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, (7) ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್, (8) ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನ, 18 ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ (9 ) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, (10) ಬಾಟನಿ, (11) ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ, (12) ಜೈವಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, (13) ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ, (14) ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ, (15) ಭೂಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, (16) ರಂ, (17) ವಾಯುಮಂಡಲದ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಮತ್ತು (18) ಸಾಗರ ವಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ / ಗೌರವಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಎಸ್ಸಿ / ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ / ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಂಎಸ್ ಪಠ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಪ್ತಸಲಹಾ ಬೆಂಬಲ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಪಂಡಿತನಿಗೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ರಿಸರ್ಚ್ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಖಚಿತವಾದ ಅವಕಾಶ

ರಿಸರ್ಚ್ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಖಚಿತವಾದ ಅವಕಾಶ (AORC) (ಎರಡೂ ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, 22-27 ವಯೋಮಾನದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ & ಡಿ ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಬಲಪಡಿಸಿತು ಗೆ, ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಲಗತ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಗುರಿಯನ್ನು ) ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ. ಇದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕರಾರಿನ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮೂಲಕ (ಯುಕೆ ರಾಯಲ್ ಸಮಾಜದ ನ್ಯೂ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೋಲುವ) ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿ ಗುರಿಯನ್ನು.

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಅಗ್ರ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ತೆರೆಯುವ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನೇಕ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಲೋಷಿಪ್ 2 ವರ್ಷದ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮೇಲಿನ 65% ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಾಡಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಮಟ್ಟದ ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ (2) ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ವಿದ್ವಾಂಸ, ಒಂದು perticular ವಿಷಯದ (1) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 1 ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಮಾಡುವುದು ನೀಡಲಾಗುವ ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ / ಎಂಎಸ್.

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಯೋಜನೆ

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಯೋಜನೆ 27-32 ವರ್ಷಗಳ ವಯೋಮಾನದ ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರು ಒಂದು 'ಸಂಶೋಧನಾ ವೃತ್ತಿ ಅಷೂರ್ಡ್ ಅವಕಾಶ (AORC)' ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯುವ ಸಾಧಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ ನಾಯಕರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಹಾಯ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ.

ಮೂಲ: ಇನ್ಸ್ಪೈರ್

ಬೈಸಿಕಲ್ ವಿತರಣಾ ಯೋಜನೆ

ಉಚತ ಬೈಸಿಕಲ್ ವಿತರಣಾ ಯೋಜನೆ:

ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಬೈಸಿಕಲ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಹೊಂದಿದ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

2007-08ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ

ಹಾಗೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.

 • ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.
 • ಮಕ್ಕಳು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವುದು.
 • ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸುವುದು.
 • ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
 • ಕಲಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
 • ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು.

ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶಾಲಾಬ್ಯಾಗ್

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಆನುಚ್ಛೇದ-45ರ ಪ್ರಕಾರ 14 ವರ್ಷದ ವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ

ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರಗಳ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಷ್ಟೀಯ  ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರೀರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಗುರಿಯನ್ನು  ಸಾಧಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಉದ್ಯೇಶದಿಂದ ಕೇವಲ ಹಜರಾತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣದ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ದಿಕ್ಕುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ.

ಅವು:

 • ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ,
 • ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ
 • ಧಾರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಮೂರು ಅಳತೆಗೋಲಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಅಂಶಗಳಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೆರಡೂ  ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಮುಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಅನುಕ್ರಮವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದು,ಇಂತಹ ಅನುಕರಣೆಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾಗದಿರಲು ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸದಿರಲು ಕುಟುಂಬದ ಬಡತನ
 • ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳು ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿಶೇಷ ಕೋರಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ
 • ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೊರೆಯದಂತೆ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವಂತೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಶಾಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇದೀಗ ಕನಿಷ್ಠ ವರಮಾನದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ
 • ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ದಾಖಲಾದ ಮಕ್ಕಳು ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತವನ್ನು
 • ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ,
 • ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಉಚಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಉಚಿತ ಶಾಲಾಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ
 • ತಪಾಸಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರವಿತರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೇಶಗಳು

 • 14 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು.
 • 14 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳೂ ಶಾಲೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಲು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು, ಹಾಗೂ ದಾಖಲಾದ ಮಕ್ಕಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ತೊರೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 • ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ರೂಪಿಸುವುದು

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೂ ಸಹ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದಾಗ್ಯೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ 1961ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ತರಗತಿವಾರು ವಿವಿಧ ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯನ್ನು ತರಗತಿ-1 ಮತ್ತು 2ನೇ ತರಗತಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ (ಅಳತೆ-1), 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ (ಅಳತೆ-2), 5 ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ (ಅಳತೆ-3), 8 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ (ಅಳತೆ-4), 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ (ಅಳತೆ-5), ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ   ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಸಿದ ಮಗುವಿಗೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಕ್ತಿವಂತರು ಹಾಗೂ ದೃಢಕಾಯರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಒಂದು ಸದವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಅವರ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು  ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅನುದಾನ

ಖಾಸಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವು ಅನುದಾನ ಸಂಹಿತೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗವು ದಿ:20-10-1993ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆ 1993(1883)ರ ಕಾಯ್ದೆ ರಚಿಸಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟನೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಿಸ್ತು, ಸಾಮರಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಯೋಜಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ

 • ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಶಾಲೆಗಳ ನೊಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯತೆ.,
 • ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು
 • ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳೀಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು.
 • ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡುವಿನ ವಿವಾದವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
 • ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ,
 • ಶಾಲೆಗಳ ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು
 • ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು,
 • ಅಪೀಲುಗಳ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ.
 • ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇ.ಎ.ಟಿ.
 • ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಯುಕ್ತರು ಇವರಲ್ಲಿ ಅಪೀಲು ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಮೂಲ : ಪೋರ್ಟಲ್ ತಂಡ

3.2
ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಸಿ ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ
ಶಿವು ಹೊನ್ಯಾಳ Oct 06, 2019 09:25 PM

ನಿವು ನೀಡಿರುವ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ..ನಿಡಿದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಗಳು

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ May 03, 2019 12:42 AM

ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ

ಮಲ್ಲು.ಬಿ Jun 01, 2017 01:19 AM

ಸೂಪರ್ ಇನ್ಯೂನಪೋರ್ಮಶನ್

B s badiger ಅರೇಕಾಲಿಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ Feb 06, 2017 08:27 PM

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ 3ಶಾಲೆ ಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನುಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ,ಜೂನ 2016ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವುಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಆದೇಶ ಕೂಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು(ಸಂಭಳ) ಕೊಡುತ್ತೀಲ್ಲ. ಇದೆನಾ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ದ ಉದ್ದೇಶ ?

vittal May 27, 2016 10:17 PM

Ella halliyalliruv school galige adhikarigalu beti kodata irbeku.yakendre shikhakarugalu began vapas manege hogtare.

gangadhar May 21, 2016 12:59 PM

E skim Ella hallige talupabeku

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
Back to top