ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಗೀತಾ

ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿ ಕಸ
ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿ "ಕಸ" ದಿಂದ ೧೦೦ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ರಕ್ತ ಹೀನತೆ
ರಕ್ತ ಹೀನತೆ ಕಡೆಗಣಿಸದಿರಿ, ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ನೋ ಸ್ಕಾಲ್ಪೆಲ್ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ
ನೋ ಸ್ಕಾಲ್ಪೆಲ್ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹತ್ತಿರ
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹತ್ತಿರ... ವಿಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರ...ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಜನನಿ -ಶಿಶು ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಜನನಿ -ಶಿಶು ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಕವಚ
ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಿಂದ 108 ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ೨೦ ರಿಂದ ೩೦ ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನವು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಡೆಗೆ ತಲುಪುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ "ಆರೋಗ್ಯ ಕವಚ" (108) ಸೇವೆ.
ಪೋಲಿಯೋ ಮುಕ್ತ
ನಾವೀಗ ಪೋಲಿಯೋ ಮುಕ್ತ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಎಂ.ಸಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಂ.ಸಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಥಾನ
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಥಾನ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ
ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top