ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಗೃಹ ಕ್ರೌರ್ಯ

ಗೃಹ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ.

ಗೃಹ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ 2000ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ದ ಜುವೆನೈಲ ಜಸ್ಟೀಸ್( ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕಷನ್) ಕಾಯಿದೆಯು , ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಪೋಷಕ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಯೊಂತ್ರಣವಿರುವವರ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ೨೩ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹಲ್ಲೆ, ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ತೊರೆಯುವುದು, ಮಗುವಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗುವುದು

ಮೂಲ: ಪೋರ್ಟಲ್ ತಂಡ

3.0
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top