ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಶಿಕ್ಷಣ / ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು

ಈ ವಿಭಾಗವು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಪುನರ್ವಸತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್
ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನಸಜ್ಜೀಕರಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ-2003 ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀತಿ-2006 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು NCPCR ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಬಾಲದುಡಿಮೆ
ಬಾಲದುಡಿಮೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
ಟಿ.ವಿ ಸುಳಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ
ಟಿ.ವಿ ಸುಳಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ
ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕತೆ ನಿಷೇದಿಸಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗವು ಯುನಿಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಐಎಲ್‌ಒ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನ್ನುನಿಷೇದಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮಗುವೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಲಹಾ ಸಭೆಗಳ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಂದೋಳನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ದಂಡನೆ ವಿರುದ್ಧ ದನಿಯೆತ್ತಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು
ಬಾಲಕಾಮಿ೯ಕತೆಯ ನಿಮೂ೯ಲನೆ
ಮಕ್ಕಳ ಗರಿಷ್ಟ ಹಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಬಾಲಗೃಹಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವದು
ಮಧ್ಯವರ್ತನೆ ಶಾಲೆಗಳು
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಉಚಿತ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2009ರ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ (6) ರನ್ವಯ ಮಕ್ಕಳ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಶಿಕ್ಷಣ
ಶಿಕ್ಷಣವು ಮಾನವನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ.
ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು
ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ೧೪ ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರವಾದ ೧೩ ವಿಧದ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ೫೭ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top