ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಬಯೋ ಇಂಧನ

ಜೈವಿಕ ಇಂಧನವೀಗ ಕಾರು, ಬಸ್ಸು, ರೈಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ವಿಮಾನದೊಳಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ.

ಜೈವಿಕ ಇಂಧನವೀಗ ಕಾರು, ಬಸ್ಸು, ರೈಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ವಿಮಾನದೊಳಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ.  ಪಯಣ ದರದೊಂದಿಗೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೇರುವ ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಜತ್ರೋಪ ಬೀಜಗಳಿಂದ ತೆಗೆದ ಇಂಧನ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.  ಈ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನವು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಧನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲವು.

2.93684210526
rajat Jun 25, 2016 04:30 PM

ಚಿಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಲೇಖನ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
Back to top