ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಇಂಧನ / ಪರಿಸರ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಪರಿಸರ

ಈ ವಿಭಾಗವು ಸಲಹೆಗಳು , ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು , ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ,ಇತ್ಯಾದಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಖೆಯನ್ನೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಥಂಡಿಯನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಿಲುಕುವ ವಿಭಿನ್ನ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಹಸಿರು ಮನೆ
ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಶಾಖವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈಯು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಓಝೋನ್
ಓಝೋನ್, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಒಂದು ರೂಪ. ಆದರೆ, ಆಮ್ಲಜನಕದಂತೆ ಜೀವ ಸ್ನೇಹಿಯಲ್ಲದ ಇದು ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯೋಟೋ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ
ಕ್ಯೊಟೋ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ.
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿಯಮಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಳು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿಯಮಗಳು
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಭಾಷೆಗಳು
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಭಾಷೆಗಳು ಕೈಪಿಡಿ
ಓಝೋನ್
ಓಝೋನ್
ಕ್ಯೋಟೋ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ
ಕ್ಯೋಟೋ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ
Back to top