ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಇಂಧನ / ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ

ಈ ವಿಭಾಗವು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ನೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿನ್ಯೂವೆಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನವೀನ ಹಾಗೂ ನವೀಕರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ
ನೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ
Back to top