ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಆರೋಗ್ಯ / ಕೂದಲ ಆರೈಕೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಕೂದಲ ಆರೈಕೆ

ಕೂದಲ ಆರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕವಲೊಡೆಯುವ ಕೂದಲು
ಕೂದಲು ಸೀಳುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕೂದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅದರ ತುದಿ ಸೀಳು ಬಿಟ್ಟು ಕವಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಲೆಹೊಟ್ಟು-ಆಹಾರಕ್ರಮ
ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಆಹಾರಕ್ರಮ
ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹಲವು
ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹಲವು
ಕೇಶ ಕಾಂತಿ
ಕೇಶ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಾಗಲಕಾಯಿ
ಕೂದಲ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಸರಳ
ಕೂದಲ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಸರಳ
Back to top