ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
 • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಗಾಯಗಳು

ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ತರೆಚುಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗಾಯಗಳು

 • ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಸೋಪು ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಮಣ್ಣು ಇದ್ದರೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
 • ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒತ್ತಡಹಾಕಿ
 • ಗಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜು ಹಾಕಿ.
 • ಗಾಯವು ಆಳವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ

ತರೆಚುಗಾಯ

 • ಸೋಪು ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಗಾಯವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.
 • ಅದರಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಸರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಡೇಜು ಹಾಕಿ.

ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ಗಾಯದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು

 • ಬಾವು
 • ಕೆಂಪಾಗುವುದು
 • ನೋವು
 • ಜ್ವರ ಬರಬಹುದು
 • ಕೀವು ಆಗ ಬಹುದು

ಮೂಲ: ಪೋರ್ಟಲ್ ತಂಡ

2.9381443299
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
Back to top