ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
 • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಕಿಟ್

ಪ್ರತಿ ಕಛೇರಿ , ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಮನೆ ,ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕೆತ್ಸೆ ಕಿಟ್ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು.

ಪ್ರತಿ ಕಛೇರಿ , ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಮನೆ ,ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕೆತ್ಸೆ ಕಿಟ್ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ರಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕೆತ್ಸೆ ಕಿಟ್ ಆಗಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಕಂಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗುವುದು.

 • ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ ಅಂಟುವ ಬ್ಯಾಂಡೇಜುಗಳು
 • ಹೀರುವ ಹತ್ತಿಯ ಸುರಳಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಹತ್ತಿಯ ಪ್ಯಾಡಗಳು
 • ಅಂಟುವ ಟೇಪು
 • ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಸುತ್ತುವ ಬ್ಯಾಂಡೇಜುಗಳು
 • ಹತ್ತಿ ( ಒಂದು ರೋಲ್)
 • ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಡ್ಸ್ ( ಪ್ಲಾಸ್ಟರುಗಳು)
 • ಕತ್ತರಿಗಳು
 • ಪೆನ್ ಟಾರ್ಚ
 • ಲೆಟೆಕ್ಸ ಕೈಗವಸಗಳು (೨ ಜತೆ)
 • ಸಣ್ಣ ಚಿಮುಟ (ಟ್ವೀಜರ್ಸ್)
 • ಸೂಜಿ
 • ಒದ್ದೆಯಾದ ಟವೆಲ್ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾದ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡುಗಳು
 • ಪೂತಿನಾಶಕ (ಸ್ಯಾವ್ಲಾನ್ ಅಥವ ಡೆಟಾಲ್)
 • ಥರ್ಮಾ ಮೀಟರ್
 • ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿಯ ಟ್ಯೂಬು ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೆ ಕೀಲೆಣ್ಣೆ (ಲ್ಯುಬ್ರಿಕೆಂಟ್)
 • ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ನುಗಳು
 • ಶುಧ್ಧಿಕಾರಕ ಅಥವ ಸೋಪು

ಸಲಹೆ ಅಥವ ಸೂಚನೆ (ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್) ರಹಿತ ಔಷಧಿಗಳು

 • ಆಸ್ಪಿರಿನ್,ಆಥವಾ ಪ್ಯಾರಸೀಟಮಾಲ್ , ನೋವು ಉಪಶಮನ ಕಾರಕಗಳು.
 • ಭೇದಿ ತೆಡೆಯಲು ಔಷಧಿ
 • ಜೇನು ನೊಣ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಹಿಸ್ಟಾಮೈನ್ ಕ್ರೀಮು
 • ಆಂಟಾಸಿಡ್ಸ( ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗಡಿಬಿಡಿಗೆ)

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕೆತ್ಸೆಯ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಇಡಬೇಕು. ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಮೀರಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗ ತೆಗೆದು ಹೊಸದನ್ನು ಇಡಬೇಕು.

ಮೂಲ: ಪೋರ್ಟಲ್ ತಂಡ

2.94845360825
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
Back to top