ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಆರೋಗ್ಯ / ಆರೋಗ್ಯ-ಚರ್ಚಾ ವೇದಿಕೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಆರೋಗ್ಯ-ಚರ್ಚಾ ವೇದಿಕೆ

ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಥವ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
ವೇದಿಕೆಯ ಹೆಸರು ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀರ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಆದ ಚರ್ಚೆ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಮೈದಾಹಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರವೇ ಇಲ್ಲವೇ ಮೈದಾಹಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರವೇ ಇಲ್ಲವೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ 2 February 28. 2017
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ತಲೆನೋವು ತಲೆನೋವಿನ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 2 November 22. 2016
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 2 October 20. 2016
ಮಧುಮೇಹ ಮಧುಮೇಹ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 2 December 22. 2016
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 3 August 28. 2016
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಕಿವಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಿವಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಹಲ್ಲು ಗಳ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹಲ್ಲು ಗಳ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಪಾದಗಳ ಆರೈಕೆ ಪಾದಗಳ ಆರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಹಿಮ್ಮಡಿ ಒಡೆಯುವುದು ಹಿಮ್ಮಡಿ ಒಡೆಯುವುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 1 January 08. 2017
ಬಿಸಿಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ವಾಜಪೇಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶ್ರೀ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡುದಾರರಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 2 January 07. 2017
ಬಿಸಿಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಉಗುರಿನ ಅರೋಗ್ಯ ಉಗುರಿನ ಅರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಚರ್ಮದ ಕಲೆಗಳು ಚರ್ಮದ ಕಲೆಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಕೂದಲ ಆರೈಕೆ ಕೂದಲ ಆರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಅರೆ ತಲೆ ನೋವು ಅರೆ ತಲೆ ನೋವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 1 March 12. 2016
ಗಂಟಲು ನೋವು ಗಂಟಲು ನೋವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಕಿವಿಯ ಸ್ವಚತೆ ಕಿವಿಯ ಸ್ವಚತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಮೂಗಿ ನಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಮೂಗಿ ನಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಕಣ್ಣಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಣ್ಣಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 1 August 17. 2016
ಗೂರಲು ಗೂರಲು ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಕ್ಷಯ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್‌ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಆಸ್ತಮಾ ಔಷಧಿ ಆಸ್ತಮಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ಇರುವ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಮೂಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೂಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಹದಿಹರೆಯದವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಿಹರೆಯದವರನ್ನು ಕಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದು 1 January 12. 2016
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು 0 No conversations started
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top