ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಬಳಕೆ

ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಬಳಕೆ

ಹೌದು
ಇಲ್ಲ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು :
0 people have voted on this poll.
Back to top