ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / poll / ರೋಗ ಪ್ರತಿಬಂದಿತ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ರೋಗ ಪ್ರತಿಬಂದಿತ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ರೋಗ ಪ್ರತಿಬಂದಿತ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದ್ದಿರಾ?

ಹೌದು
ಇಲ್ಲ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು :
27 people have voted on this poll.
Back to top