ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ / ಬಡತನ ಇಳಿತ / ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಡತನ ಇಳಿತ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಡತನ ಇಳಿತ

ಈ ವಿಭಾಗವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು, ನೀತಿಗಳು, ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

2.9918699187
ಅನಿತ Jul 10, 2017 02:53 PM

ಬಡತನ ಇಳಿಕೇ ನಮ್ಮಂತ್ ಅವರಿಗೇ ಕೇಲಸ ಕೋಡಿ ಪೋನ್ ನಂಬರ್ 95*****20 ಕೇಲಸಗಳು ಸಿಗದೇ ಪರದಾಡುತೀದೇವೆ

ಬಸವರಾಜ May 02, 2017 06:38 AM

ಮನೆ ಮೆಲೆ ಸಾಲ ಭೇಕು ನಮಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಸ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು 99*****61 ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ

ಕೆ.ಎಮ್.ಲೀಗೇಶ Mar 12, 2017 02:05 PM

ಸಾ ಚಿಕ್ಕಮಂಚಾಲಿ ತಾ ಜಿ ರಾಯಚೂರು ಪೀನ್ 584140

ಕೆ.ಎಮ್.ಲೀಗೇಶ Mar 12, 2017 02:05 PM

ಸಾ ಚಿಕ್ಕಮಂಚಾಲಿ ತಾ ಜಿ ರಾಯಚೂರು ಪೀನ್ 584140

Chetan Apr 16, 2016 04:05 PM

ಇಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಗಳು ಸೂಪರ್

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
Back to top