ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಭಾರತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಎಸ್ಸಿ) ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೆಲವು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ST), ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಒಬಿಸಿ) ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಮಂಡಿಸಿದ ಒಬಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ (ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು) ಮತ್ತು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಆಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 27per ಶೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಒಬಿಸಿ 'ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿಭಾಗ ನೀತಿ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ನಂತರ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (NBCFDC) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ (NCBC): ಇದು ಒಬಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ನಂತರ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿಭಾಗ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಬ್ಯೂರೋ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಚಿವಾಲಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಚಿವಾಲಯ ಕೂಡ ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ರಲ್ಲಿ / ಸೇರ್ಪಡಿಸಲು ಜಾತಿ, ಉಪಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಚಿವಾಲಯ 1993 ದಿ ಕಮಿಷನ್ ಟೆಂಡರ್ ಸಲಹೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ (NCBC) ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ ತರಗತಿಗಳು.

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ನಾಗರಿಕರ ಇಂತಹ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಅರ್ಥ , ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿರುವ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಇದು ನಾಗರಿಕರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪರವಾಗಿ.

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ 25.5.1998 ರಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ 1985 ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ ರಚನೆ (ಜೊತೆಗೆ 1985 ಮೊದಲು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸೆಲ್ (ಬಿಸಿಸಿ) ಮೂಲಕ ಅಂಥದ್ದು ), ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ (ಒಬಿಸಿ) ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹೊಸ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಿಷಯ ಈ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳು ಆಯಾ ಮಂತ್ರಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ. ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿಭಾಗ ನೀತಿ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ನಂತರ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಒಬಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ನಂತರ ಕಾಣುತ್ತದೆ

ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ವರ್ಣಿಮ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ

ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೆರವಿನ ಯೋಜನೆ

ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಶನ್‌ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಯೋಜನೆ

ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಯೋಜನೆ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮ, 1994

3.00961538462
ಚೇತನ್ May 05, 2019 02:31 PM

2018-19 ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಬರಲಿಲ್ಲ
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಕಳ
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ವಿಜಯ Apr 22, 2019 03:43 AM

ಪ್ರವರ್ಗ 1ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ.... ಪ್ರವರ್ಗ ದಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
Back to top