ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ

ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುತ್ತು ಅವರ ವೃದ್ಯಾಪ್ಯ ವೇತನದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸಲು  ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು  ಜೂನ್ 1, 2015 ರಂದು  ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.  ಸ್ವಾವಲಂಬ ನ ಯೋಜನೆ / ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಲೈಟ್ ಯೋಜನೆಬದಲಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ವಯೋಮಿತಿ ೧೮ ರಿಂದ ೪೦ ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ರೂ ೧೦೦೦ ದಿಂದ ರೂ ೫೦೦೦ ದ ವರಿಗೆ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ

ಸ್ಥಿರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಖಾತರಿಸುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದಾ ಚಂದಾದಾರರ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಂದಾದಾರರ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಅದೇ ಮೊತ್ತದ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನುಅವನ / ಅವಳ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು

ಸಂಗಾತಿಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ನಾಮಿನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರ ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂಚೆಯೇ  ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (APY) ಯಡಿ ಹೂಡುವ ಚಂದಾದಾರರು   ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಎನ್ಪಿಎಸ್)  ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. 80CCD(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ 50,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಅರ್ಹತೆ

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (APY) ಯಾವುದೇ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೊಡುಗೆಅವಧಿ ಮತ್ತು ವಯೋಮಿತಿ

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರುವ ಕನಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 40 ವರ್ಷಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, APY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಕಾಲ 20 ವರ್ಷಗಳ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು

ಗುರಿಯಾಗಿಸಿರುವ ವಲಯ

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ

ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಚಂದಾದಾರ ಪಾವತಿ

ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರು ಸ್ವಯಂ ಡೆಬಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಹರಾಗಬಹುದು.

ನೋಂದಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಸ್ವಾಲಂಬನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟುಗಳು (ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರು) ಸಮುದಾಯಪರರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿರುವವರು ದಾಖಲಾಗಬಹುದು.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಚೌಕಟ್ಟು

ಇದು ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಂದಾದಾರರು APY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹಣ ಒದಗಿಸುವಿಕೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಖಾತ್ರಿ

 

ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಸ್ಥಿರ ಪಿಂಚಣಿ


APY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರ ಕೊಡುಗೆಯ ಶೇಕಡಾ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ರೂ ೧೦೦೦ವರಿಗೆ ೫ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಅರ್ಹಚಂದಾದಾರರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ೨೦೧೫ -೧೬ರಿಂದ ೨೧೧೯-೨೦ ವರೆಗೆ ೩೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೬ ಮೊದಲು APY ಸೇರುವ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿ ಅಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಮಿತಿಇಂದ ಕೆಳಗಿರುವವರು.

ಸರ್ಕಾರವು  ಜನರಿಗೆ APY ಸೇರಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ  ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

ಸೇರುವ ವಯಸ್ಸು, ಕೊಡುಗೆ ಮಟ್ಟ,ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ, ಮತ್ತು ನಾಮಿನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಮೊತ್ತ

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪಟ್ಟಿ (ಟೇಬಲ್ ) ಸೇರುವ ವಯಸ್ಸು, ಕೊಡುಗೆ ಮಟ್ಟ,ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ, ಮತ್ತು ನಾಮಿನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಮೊತ್ತ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಂದಾದಾರ ತನ್ನ ೧೮ ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ  ತಿಂಗಳಿಗೆ  ರೂ 1,000.  5,000  ರೂ ನಡುವೆ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಚಂದಾದಾರ ರೂ 42,  ರೂ. 210  ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ಸ್ಥಿರ  ಮಟ್ಟದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು, ತನ್ನ ನಲವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ  ರೂ291 , ರೂ 1.454,   ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ


ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟೇಬಲ್ ರೂ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ ೧೦೦೦ ಯನ್ನು ಚಂದಾದಾರರು ಪಾವತಿಸುವ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಚಂದಾದಾರರು , ಚಂದಾದಾರರ ಹೆಂಡತಿ /ಗಂಡ , ಚಂದಾದಾರರ ನಾಮಿನಿಗಳು ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

 

ಸೇರುವ ವಯಸ್ಸು

ಪಾವತಿಸುವ ಅವಧಿ

ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ)

ಚಂದಾದಾರ ಮತ್ತು ಆತನ  ಸಂಗಾತಿಯ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ (ರೂ.)

ಚಂದಾದಾರರ ನಾಮಿನಿ ಪಡೆಯುವ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ  (ರೂ.)

18

42

42

1,000

1.7 Lakh

20

40

50

1,000

1.7 Lakh

25

35

76

1,000

1.7 Lakh

30

30

116

1,000

1.7 Lakh

35

25

181

1,000

1.7 Lakh

40

20

291

1,000

1.7 Lakh

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟೇಬಲ್ ರೂ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ ೨೦೦೦ ಯನ್ನು ಚಂದಾದಾರರು ಪಾವತಿಸುವ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಚಂದಾದಾರರು , ಚಂದಾದಾರರ ಹೆಂಡತಿ /ಗಂಡ , ಚಂದಾದಾರರ ನಾಮಿನಿಗಳು ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟೇಬಲ್ ರೂ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ ೦೦೦ ಯನ್ನು ಚಂದಾದಾರರು ಪಾವತಿಸುವ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಚಂದಾದಾರರು , ಚಂದಾದಾರರ ಹೆಂಡತಿ /ಗಂಡ , ಚಂದಾದಾರರ ನಾಮಿನಿಗಳು ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ಸೇರುವ ವಯಸ್ಸು

ಪಾವತಿಸುವ ಅವಧಿ

ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ)

ಚಂದಾದಾರ ಮತ್ತು ಆತನ  ಸಂಗಾತಿಯ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ

ಚಂದಾದಾರರ ನಾಮಿನಿ ಪಡೆಯುವ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.)

18

42

84

2,000

3.4 lakh

20

40

100

2,000

3.4 lakh

25

35

151

2,000

3.4 lakh

30

30

231

2,000

3.4 lakh

35

25

362

2,000

3.4 lakh

40

20

582

2,000

3.4 lakh

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟೇಬಲ್ ರೂ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ ೦೦೦ ಯನ್ನು ಚಂದಾದಾರರು ಪಾವತಿಸುವ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಚಂದಾದಾರರು , ಚಂದಾದಾರರ ಹೆಂಡತಿ /ಗಂಡ , ಚಂದಾದಾರರ ನಾಮಿನಿಗಳು ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ಸೇರುವ ವಯಸ್ಸು

ಪಾವತಿಸುವ ಅವಧಿ

ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ)

ಚಂದಾದಾರ ಮತ್ತು ಆತನ  ಸಂಗಾತಿಯ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ

ಚಂದಾದಾರರ ನಾಮಿನಿ ಪಡೆಯುವ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.)

18

42

126

3000

5.1 Lakh

20

40

150

3000

5.1 Lakh

25

35

226

3000

5.1 Lakh

30

30

347

3000

5.1 Lakh

35

25

543

3000

5.1 Lakh

40

20

873

3000

5.1 Lakh

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟೇಬಲ್ ರೂ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ ೦೦೦ ಯನ್ನು ಚಂದಾದಾರರು ಪಾವತಿಸುವ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಚಂದಾದಾರರು , ಚಂದಾದಾರರ ಹೆಂಡತಿ /ಗಂಡ , ಚಂದಾದಾರರ ನಾಮಿನಿಗಳು ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ


ಸೇರುವ ವಯಸ್ಸು

ಪಾವತಿಸುವ ಅವಧಿ

ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ)

ಚಂದಾದಾರ ಮತ್ತು ಆತನ  ಸಂಗಾತಿಯ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ

ಚಂದಾದಾರರ ನಾಮಿನಿ ಪಡೆಯುವ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.)

18

42

168

4000

6.8 Lakh

20

40

198

4000

6.8 Lakh

25

35

301

4000

6.8 Lakh

30

30

462

4000

6.8 Lakh

35

25

722

4000

6.8 Lakh

40

20

1164

4000

6.8 Lakh

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟೇಬಲ್ ರೂ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ ೦೦೦ ಯನ್ನು ಚಂದಾದಾರರು ಪಾವತಿಸುವ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಚಂದಾದಾರರು , ಚಂದಾದಾರರ ಹೆಂಡತಿ /ಗಂಡ , ಚಂದಾದಾರರ ನಾಮಿನಿಗಳು ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ಸೇರುವ ವಯಸ್ಸು

ಪಾವತಿಸುವ ಅವಧಿ

ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ)

ಚಂದಾದಾರ ಮತ್ತು ಆತನ  ಸಂಗಾತಿಯ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ

ಚಂದಾದಾರರ ನಾಮಿನಿ ಪಡೆಯುವ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.)

18

42

210

5000

8.5 Lakh

20

40

248

5000

8.5 Lakh

25

35

376

5000

8.5 Lakh

30

30

577

5000

8.5 Lakh

35

25

902

5000

8.5 Lakh

40

20

1454

5000

8.5 Lakh

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 1800 110 069 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

ಮೂಲ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಟ್ರಸ್ಟ್

ಸಂಭಂದಿತ ಕೊಂಡಿಗಳು

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್

2.97647058824
ಮನು Apr 03, 2019 08:06 PM

ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ

mani Aug 19, 2017 02:41 PM

ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ೬೦ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, ಪಿಂಚಣಿ ದೊರೆಯೋದು ಹೇಗೆ.

ಮಹೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ May 29, 2017 07:37 AM

ನಾನು ಪಿಂಚಣಿ ಯೊಜನೆಯ ಸದಸ್ಯ ನಾದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ರತಪಟ್ಟರೆ???

sangamesh Feb 15, 2017 06:03 PM

ಯಾವುದೇ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆ ?

ನಾಗರಾಜ ಬಣಕಾರ Dec 26, 2016 04:02 PM

ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು?

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top