ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ / ನೀತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು / ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಚೈತನ್ಯ ಯೋಜನೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಚೈತನ್ಯ ಯೋಜನೆ

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಚೈತನ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕರತ ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಚೈತನ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಚೈತನ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು
ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು
ಅನುಷ್ಠಾನ,ಆಯ್ಕೆ
ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು
ಅನುಷ್ಟಾನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ
ಅನುಷ್ಟಾನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ದ ಬಗ್ಗೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ರಚಿಸುವುದು
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಚೈತನ್ಯ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ
ಸ್ಯಾಟ್ಕಾಕಂ ಮೂಲಕ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ
ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top