ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ / ನೀತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು / ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಯೋಜನೆಗಳು

ಆಮ್ ಆದ್ಮಿವಿಮಾ ಯೋಜನೆ
ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ(ಜನಶ್ರೀ) ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ
ನಿರ್ಗತಿಕ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಯೋಜನೆ
ನಿರ್ಗತಿಕ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಯೋಜನೆ ವಿವರ
ಅಂಗವಿಕಲರ ಮಾಸಾಶನ ಯೋಜನೆ
ಅಂಗವಿಕಲರ ಮಾಸಾಶನ ಯೋಜನೆ
ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ, ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ
ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ, ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ
ಆದರ್ಶ ವಿವಾಹ ಯೋಜನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ನೆರವು ಯೋಜನೆ
ಆದರ್ಶ ವಿವಾಹ ಯೋಜನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ನೆರವು ಯೋಜನೆ
ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ, ಜನಶ್ರೀ ಬೀಮಾ ಯೋಜನೆ, ದೇವದಾಸಿಯರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ ಯೋಜನೆ
ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ, ಜನಶ್ರೀ ಬೀಮಾ ಯೋಜನೆ, ದೇವದಾಸಿಯರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ ಯೋಜನೆ
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top