ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ / ಸಮಾಜಿಕ ಅರಿವು / ಸಂಘಟನೆಗಳು / ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ವಲಯ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಸಂಘಟನೆಗಳು / ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ವಲಯ

ಈ ವಿಭಾಗವು ಎನ್ಜಿಒ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ನೀತಿಗಳನ್ನು, ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2004-2005 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ,ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದವು, ವಲಯಗಳ ಒಟ್ಟು 45.9 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳುಅದರಲ್ಲಿ 2.6 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ 43.3....
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top