ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
5 ಐಟಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಾಧಾರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಿವೆ
ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಮಾಡಿ
ಐಟಂ ವಿಧ

ಹೊಸ ಐಟಂಗಳುವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ · ದಿನಾಂಕ ( ಇತ್ತೀಚಿನದು ಮೊದಲು) · ಅಕ್ಷರಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಗಂಟಲು ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿ ಸಮಸ್ಯೆ
ಗಂಟಲು ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿ ಸಮಸ್ಯೆ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಆರೋಗ್ಯ / ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ
ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ ಮತ್ತು ಅಡೆನಾಯಿಡ್ಸ
ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ ಗಳು ಗಂಟಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮುದ್ದೆಗಳು. ಅವು ಅಂಗುಳಿನ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ನ ಕೆಳ ತುದಿಯು ನಾಲಿಗೆಯ ಬದಿ ಇರುವುದು... ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದು. ಅಡೆನಾಯಿಡ್ಸ ಮೂಗಿನ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಒಂದು ಗಂಟು. ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಅವು ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂದಿನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ...ಕಿರುನಾಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಂಗುಲದ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಆರೋಗ್ಯ / ರೋಗಗಳು / ಇಎನ್‌ಟಿ
ತೊದಲುವಿಕೆ ರೋಗವಲ್ಲ
ತೊದಲುವಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಲಕ್ಷಣ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಆರೋಗ್ಯ / ರೋಗಗಳು
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿಯಲ್ಲಿ ೧೯೬೫ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಆರೋಗ್ಯ / ನೀತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು,
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಅಧಿನಿಯಮಗಳು / ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು
Back to top