ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
182 ಐಟಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಾಧಾರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಿವೆ
ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಮಾಡಿ
ಐಟಂ ವಿಧ

ಹೊಸ ಐಟಂಗಳುವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ · ದಿನಾಂಕ ( ಇತ್ತೀಚಿನದು ಮೊದಲು) · ಅಕ್ಷರಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಮಾಣ
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಗೊಬ್ಬರ
ಎರೆಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸುವ ರೈತರಿಗಾಗಿ
ಎರೆಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸುವ ರೈತರಿಗಾಗಿ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದ
ಹಾಬರ್, ಫ್ರಿಟ್ಸ್ (1868-1934 )
ಹಾಬರ್, ಫ್ರಿಟ್ಸ್ (1868-1934 )
ಲೋಕಾತೆದ್ ಶಿಕ್ಷಣ / / ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ / ೧೯೧೧ ರಿಂದ ೧೯೨೦
ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಸಾಮೂಹಿಕಕಾಂಪೋಸ್ಟ್
ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಸಾಮೂಹಿಕಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / / ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು / ಜೈವಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು
ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ
ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿಯ ತತ್ವಗಳು
ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ ಬಳಸಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ
ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ ಬಳಸಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / / ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು / ಜೈವಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು
ಬಯೋಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ದ್ರಾವಣ
ಬಯೋಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಘಟಕವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದ್ರಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸೇಖರಣೆಯಾಗುವ ದ್ರಾವಣವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಗೊಬ್ಬರ
ಗೊಬ್ಬರ
ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೈತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಮಾದರಿ : ಪ್ರದೇಶಾವರು / ಗೊಬ್ಬರ
ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರ
ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ವಿದಾಯ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಗೊಬ್ಬರ
ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್
ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಕಳೆತು ಹೋಗುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷಿ, ಹೈನಗಾರಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಯಾಗುವುದು.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದ
Back to top