ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
88 ಐಟಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಾಧಾರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಿವೆ
ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಮಾಡಿ
ಐಟಂ ವಿಧ

ಹೊಸ ಐಟಂಗಳುವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ · ದಿನಾಂಕ ( ಇತ್ತೀಚಿನದು ಮೊದಲು) · ಅಕ್ಷರಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಬೀಜಗಳಿಗಾಗಿ ನೆರವು ಯೋಜನೆಗಳು
ಬೀಜಗಳಿಗಾಗಿ ನೆರವು ನೀಡುವ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿಯಾಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಗಳು
ಬೀಜ ಗುಣಮಟ್ಟ
ಬೀಜ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಮಾದರಿ : ಪ್ರದೇಶಾವರು / ಬೀಜಗಳು
ಬೀಜಗಳು
ಬೀಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕಲಾಗುವುದು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಮಾದರಿ : ಪ್ರದೇಶಾವರು
ಬೀಜಗಳು
ಬೀಜಗಳು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಮಾದರಿ : ಪ್ರದೇಶಾವರು
ಬೇವಿನ ಬೀಜ ಕದಿರು ಸತ್ವ
ಬೇವಿನ ಬೀಜ ಕದಿರು ಸತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / / ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು / IPM
ಬೀಜಗಳ ತರಗತಿಗಳು
ಬೀಜಗಳ ತರಗತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಮಾದರಿ : ಪ್ರದೇಶಾವರು / ಬೀಜಗಳು
ಮಂಗನ ಬಾವು
ಮಂಗನ ಬಾವು (ಪರೊಟಿಟಿಸ್ ಎಂದೂ ಹೆಸರಾಗಿದೆ) ಗಂಭೀರವಾದ ವೈರಾಣು ಕಾಯಿಲೆ. ಇದರಿಂದ ಪರೊಟಿಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋವು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಕಿವಿಯ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೊಲ್ಲುರಸ ಅಥವ ಉಗುಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಆರೋಗ್ಯ / ರೋಗಗಳು / ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು
ಬೀಜ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ
ಬೀಜ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಮಾದರಿ : ಪ್ರದೇಶಾವರು / ಬೀಜಗಳು
ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ
ಜೈವಿಕ ಇಂಧನವು ಜೈವಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಇಂಧನ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಇಂಧನ / ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ / ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ
ಬೀಜೋಪಚಾರ
ಬೀಜೋಪಚಾರದ ವಿಷಯಗಳು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಮಾದರಿ : ಪ್ರದೇಶಾವರು / ಬೀಜಗಳು
Back to top