ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
294 ಐಟಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಾಧಾರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಿವೆ
ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಮಾಡಿ
ಐಟಂ ವಿಧ

ಹೊಸ ಐಟಂಗಳುವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ · ದಿನಾಂಕ ( ಇತ್ತೀಚಿನದು ಮೊದಲು) · ಅಕ್ಷರಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮಣ್ಣು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾದ ನಿಸರ್ಗದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತು. ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳು / ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ
ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಣ್ಣು
ಯಾವುದೇ ಜಮೀನನ್ನು ಬೇಸಾಯಕ್ಕೊಳಪಡಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದು ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಜಮೀನು ಎನ್ನಬಹುದು.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ತಜ್ಞ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
ಬಾಡಿ ಹೋಗುವುದು
ಸೊ೦ಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಿಡ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಾಡಿ ಹೋಗುವುದೇಕೆ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳು
ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಅನುಕೂಲಗಳು
ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಗೊಬ್ಬರ
ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದ
ರಂಜಕದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು
ರಂಜಕದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / / ಗೊಬ್ಬರ / ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು
ಖುಷ್ಕಿ ಬೆಳೆಗಳು
ಖುಷ್ಕಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ
ಕೊರತೆ ಪರಿಣಾಮ
ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರತೆ ಪರಿಣಾಮ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ತಜ್ಞ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ
ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಗೊಬ್ಬರ
ಪಪ್ಪಾಯಿಯ ಗಿಡ
ಪ್ಪಾಯಿಯ ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಡುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯೆ೦ದರೆ ಹವಾಗುಣ, ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ, ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳು
Back to top