ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
32 ಐಟಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಾಧಾರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಿವೆ
ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಮಾಡಿ
ಐಟಂ ವಿಧ

ಹೊಸ ಐಟಂಗಳುವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ · ದಿನಾಂಕ ( ಇತ್ತೀಚಿನದು ಮೊದಲು) · ಅಕ್ಷರಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಏನ್.ಬಿ.ಎಂ.ಎಂ.ಪಿ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 1981-82ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು
ಲೋಕಾತೆದ್ ಇಂಧನ / ನೀತಿ-ನಿಯಮಗಳ ಬೆಂಬಲ
ವಿಧಾನಗಳು
ಪರಿಸರವನ್ನು ಮಲಿನ್ಯರಹಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತ ಇಂದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಇಂಧನ / ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಗೊಬ್ಬರ
ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೈತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಮಾದರಿ : ಪ್ರದೇಶಾವರು / ಗೊಬ್ಬರ
ರಂಜಕ ಕರಗಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು
ರಂಜಕ ಕರಗಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / / ಗೊಬ್ಬರ / ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / / ಗೊಬ್ಬರ / ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ
ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ
ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಗೊಬ್ಬರ
ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು
ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಗೊಬ್ಬರ
ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಮಾಣ
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಗೊಬ್ಬರ
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಪರಿಚಯ
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪರಿಚಯ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಗೊಬ್ಬರ
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣ
ವಿವಿಧ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸುವ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾರಜನಕದ ಶೇಖರಣಾ ಪ್ರಮಾಣ
ಲೋಕಾತೆದ್ ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಗೊಬ್ಬರ
Back to top