ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಅಣಬೆ ಬೇಸಾಯ

ಈ ಕೃಷಿ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಬೆಳೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದೇವೆ

ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ0ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಗರಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದ ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತೆ ಹಲ್ಲಿಯೇಡೆ-ಕೃಷಿಕಡೆ ನೋಡಲಾರ0ಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿರ0ತರ ಆದಾಯತರುವ ಕೃಷಿಯಾಧಾರಿತ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇವರಿಗೆ ಬೇಕು. ಈ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾವ0ತ ಯುವ ಕೃಷಿಕರು ಯಾವುದೇ ಸ0ಕೀರ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊ0ಡು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬಲ್ಲರು. ಇ0ಥವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೆನ್ನಬಹುದಾದ ಉಪಕಸುಬುಗಳಲ್ಲಿ ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು ಅಣಬೆ ಬೇಸಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ಈ ಕೃಷಿ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಬೆಳೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದೇವೆ.ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ0ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಗರಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದ ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತೆ ಹಲ್ಲಿಯೇಡೆ-ಕೃಷಿಕಡೆ ನೋಡಲಾರ0ಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿರ0ತರ ಆದಾಯತರುವ ಕೃಷಿಯಾಧಾರಿತಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇವರಿಗೆ ಬೇಕು. ಈ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾವ0ತ ಯುವ ಕೃಷಿಕರು ಯಾವುದೇಸ0ಕೀರ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊ0ಡು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬಲ್ಲರು. ಇ0ಥವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೆನ್ನಬಹುದಾದಉಪಕಸುಬುಗಳಲ್ಲಿ ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು ಅಣಬೆ ಬೇಸಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ಈ ಕೃಷಿ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಅಣಬೆ ಬೆಳೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿಅಣಬೆ ಬೇಸಾಯ

ಮೂಲ : ಶ್ರಮಜೀವಿ

3.09090909091
ಮಂಜುನಾಥ್ Aug 29, 2019 01:18 PM

ಅಣಬೆಬೆಸಾಯದಬಗೇತಿಳಿಸಿ

ನಾಗರಾಜ ಮಕರಿ Jun 12, 2019 03:22 PM

ಅಣಬೆ ಬೇಸಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಿಳಿಸಿ

ಶಿವಶಂಕರ್ Oct 21, 2016 07:20 PM

ಅಣಬೆಬೆಳೆಯುವುದದರ ಬಗೆ ತಿಳಿಸಿ

bapat.harish@gmail.com Jul 31, 2016 01:41 PM

ಅಣಬೆ ಬೇಸಾಯ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ upakaravagutte

harish bapat Jul 31, 2016 01:39 PM

ನನಗೆ ಅಣಬೆ ಬೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕ್ರತಜ್ನತೆಗಳು

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
Back to top