ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ದ್ರಾಕ್ಷಿ

ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಹನ್ನುಗಳಲ್ಲೊ೦ದು

ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ  ಪ್ರಮುಖ  ಹನ್ನುಗಳಲ್ಲೊ೦ದು   . ಬೀಜರಹಿತ ಬಣ್ಣದ  ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರವೆಶವಾದಾಗಿನಿ೦ದ   ಇದರೆಡೆಗೆ ಜನರ ಆಕರ್ಷಣೆ  ಹಚ್ಚಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಸುಧರರಿತ ಬೇಸಯ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ  ರೈತರಿಗ ಕೂಡ  ಇದು ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ  ದೇಶಗಲ್ಲೆಲಾ  ದ್ರಾಕ್ಷಿಯೊಂದು  ವೈನ್ ತಯರರಿ ವ್ಯಪಕವಾಗಿದರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ  ಬೆಳೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ತಾಜಾ. ಹಣ್ಣಾಗಿ ಮತ್ತು  ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ  ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ: ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೇಸಾಯ

ಮೂಲ : ಶ್ರಮಜೀವಿ

3.10810810811
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
Back to top