ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ

ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ
ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ರಂಜಕ ಕರಗಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು
ರಂಜಕ ಕರಗಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
Back to top