ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಮಾದರಿ : ಪ್ರದೇಶಾವರು / ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ / ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
 • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದ

ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಸಸ್ಯ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಸ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಳಿಗಳ ಅಬೀಜ ಗುಣಾಕಾರ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಕೃಷಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಯೆಬ್ಬಿಸಿತು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಜೈವಿಕತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ (ಡಿಬಿಟಿ), 2005 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯಗಳು (NCS-ಟಿಸಿಪಿ) ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಜೊತೆ, ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ವಿತರಣೆ ಬೆಳೆಗಾರರು / ರೈತರಿಗೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದ.

ಡಿಬಿಟಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಸೀಡ್ಸ್ ನ ವಿಭಾಗ 8 ಆಕ್ಟ್, 1966 (54 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ನಂ ಎಫ್ ನಂ 18-28 / 202-SD.IV ಗಜೆಟ್ ದಿನಾಂಕ ಮಾರ್ಚ್ 10, 2006 ನೋಡು ಬೆಳೆದ ಅಂಗಾಂಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು 1966) ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೊರಡಿಸಿದ. ಕ್ರಮೇಣ, NCS-ಟಿಸಿಪಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮ ವಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆದೇಶ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ / ನವೀಕರಣ

ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ

 • ಯಾವುದೇ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯ, ಎನ್ಜಿಒ ಮತ್ತು ಇತರರು) ಆಫ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 0.5 ದಶಲಕ್ಷ (5 ಲಕ್ಷ) ಸಸ್ಯಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಸಸ್ಯಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ.

 • ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸೈಟ್ ಭೇಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಸೌಲಭ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಇರಬೇಕು.

ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ / ನವೀಕರಣ (TCPFs) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಎನ್ಸಿಪಿ ಟಿಸಿಎಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ / ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿ ರೂಪ ಲಭ್ಯವಿದೆ www.dbtncstcp.nic.in . TCPFs ಅಂದರೆ TCPFs ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸ NCS-ಟಿಸಿಪಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ (NMC) ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ / ನವೀಕರಣ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಸಮಿತಿ ಸೈಟ್ ಭೇಟಿ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು. ಅಲ್ಲದ conformities ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಭೇಟಿ ತಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಭೇಟಿ ಶುಲ್ಕ ರಶೀದಿಯನ್ನು TCPFs ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂವಹನ ನಂತರ ದಿನ ಕೆಲಸ ದಿನಗಳ within30 ಅಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ನವೀಕರಣ: ಗಮನಾರ್ಹ ಸತ್ಯ

 • ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್" ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ ಮೊದಲು 3 ತಿಂಗಳ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ರೂ ನವೀಕರಣ ಶುಲ್ಕ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ. 250 / - (ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಾತ್ರ) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿವರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ NCS-ಟಿಸಿಪಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೂಪ ಜೊತೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

 • ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೊದಲು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯದ 3 ತಿಂಗಳ TCPFs ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇದ್ದಲ್ಲಿ NMC, ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ನವೀಕರಣ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

 • NCS-ಟಿಸಿಪಿ ಫಾರ್ಮ್ -2 ತಾಜಾ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅರ್ಜಿ ನವೀಕರಣ (NCS-ಟಿಸಿಪಿ ಫಾರ್ಮ್- 2A) ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ "ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ" ಕಂಪನಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ 1 ತಿಂಗಳು.

 • ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ನವೀಕರಣ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಯಾರು TCPFs ಮಂಜೂರು ಎಂದು ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯಗಳು

ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ

ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯಗಳು ದೃಢೀಕರಣ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ

ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ (TCPF) NCS- ಟಿಸಿಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ (ATLs) ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯತೆ TCPFs ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ

ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯಗಳು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು

 • ತಾಯಿ ಸಸ್ಯ ಅಂಗಾಂಶ / ಸ್ಟಾಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ATLs ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಾಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. NCS-ಟಿಸಿಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ATLs ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ .

 • ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಯಾ ಬ್ಯಾಚ್ (ಬಹಳಷ್ಟು) ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಡಬೇಕು.

 • ಮಾನ್ಯತೆ TCPFs ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಹೇಳಿದರು ಬ್ಯಾಚ್ 4 ಅಂಕೆಗಳು ಬ್ಯಾಚ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಈ ಮೇಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ATLs ನೀಡಬೇಕು.

 • ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆದ NCS-ಟಿಸಿಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಸಲುವಾಗಿ ಟೈಪ್ ರೈತರು (ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದ) ಎಲ್ಲಾ ವೈರಸ್ಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ರವಾನಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸಸ್ಯಗಳು

ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ರೂಪಗಳನ್ನು "ಅಂಗಾಂಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯಗಳು ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ" ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

 • ಮಾನ್ಯತೆ TCPF ನೀಡಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ATL ಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯಗಳು ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಹೇಳುವುದು ರೂಪ (ವೈರಸ್ / ಆನುವಂಶಿಕ ನಿಷ್ಠೆ) ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾಡಬೇಕು http://www.dbtncstcp.nic.in/html/ ವಿಷಯವನ್ನು / ANNEXURE4. ಎಚ್ಟಿಎಮ್ಎಲ್

 • ATL TCPF ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೂಪ / ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಶುಲ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಒಂದು ಹಿಂಬರಹ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

 • (ಮಾದರಿಗಳು ಎರಡೂ ATL ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು TCPF ಮತ್ತು ATL ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಕಾರ TCPF ಸ್ವತಃ ಡ್ರಾ ಎಂದು) ಸ್ವೀಕೃತಿ ರಸೀದಿಯನ್ನು, ಮಾದರಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮಾದರಿ ತಂತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಡ್ರಾ ಎಂದು

 • ಅಗತ್ಯ ಶುಲ್ಕ ಅರ್ಜಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ NCS-ಟಿಸಿಪಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು.

 • ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿವರಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯಗಳು ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಾರ್ ತಕ್ಕಂತೆ ತುಂಬಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ATL ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೂಪ ಲಿಂಕ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು - http://www.dbtncstcp.nic.in/html/ ವಿಷಯವನ್ನು / ANNEXURE4.html

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಮೂಲ: ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯಗಳು (NCS-ಟಿಸಿಪಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ


 

3.26315789474
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
Back to top