ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದ

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದ ಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದ ಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ

‘ಶ್ರೀ‘
‘ಶ್ರೀ’ ಪಧ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ.
ಕೃಷಿಕರ ಹೊಸಶೋಧ
ಕೃಷಿಕರ ಹೊಸಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ನಿಖರ ಕೃಷಿ
ನಿಖರ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ನಿಖರ ವ್ಯವಸಾಯವು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಸರಿಯಾದುದುನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ.
ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ
ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕ ಸಸ್ಯಗಳು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ನಾವು ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಗಳು (ಕಾಯ್ಲ್ ಗಳು), ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕ ಕ್ರೀಮ್ ಗಳು, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕಗಳು, ಹಾಗೂ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.
ಕಮಲದ ಗಿಡ
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಮಲದ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು
ಹೂಗಳ ರಕ್ಷಣೆ
ತೋಟಗಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ದೃಢತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಪಾತ್ರ
ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಪಾತ್ರ ಬೇಕೆ
ಸುಗಂಧ ಭತ್ತದ ಬಳಕೆ
ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆಜಾಗ. ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆ ಭತ್ತ.ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲಬರೋಬ್ಬರಿ 70 ದೇಶೀತಳಿಗಳು! ಸಣ್ಣ ಕಾಳು,ದೊಡ್ಡ ಕಾಳು, ಕಪ್ಪು ಕಾಳು,ಬಂಗಾರದಂತಹ ಭತ್ತದಕಾಳು ನಳನಳಿಸುವತಾಕುಗಳು.
ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಲಾಭ
ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಲಾಭ!
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top