ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದ / ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ

ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕದು ಚೊಕ್ಕದು
ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರ ವನ
ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆದಾಯದ ಮೂಲವೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎರೆ ಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ
ಇದು ಸಣ್ಣ ರೈತನೊಬ್ಬನ ಸುದ್ದಿ ಅವನು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಆರಿಸಿದ.
ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಾರ್ಯದ ನಿದರ್ಶನ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪೆರಂಬೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಬೆಳೆ ಕಾಣುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಲೆ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಲೆ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಪರ್ಯಾಯ ಕೃಷಿ ಪದ್ದತಿ
ಪರ್ಯಾಯ ಕೃಷಿ ಪದ್ದತಿ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಜೋಳಕ್ಕೆಕಲಿಕೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ವಿಸ್ತರರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಒಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಹತ್ತಿ
ಒಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೆಲಸದ ಲಾಭ
ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೆಲಸದ ಲಾಭ ತರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನ ಕ್ಷಾಮ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ .
ಭರವಸೆ ಅರಣ್ಯ
ಅರಣ್ಯ ಭರವಸೆಯ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top