ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಕೋಶ / ಕಾಯ್ದೆಗಳು,ನಿಯಮಗಳು
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಕಾಯ್ದೆಗಳು,ನಿಯಮಗಳು

ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ

2.98947368421
Shivu baragi Nov 29, 2019 06:40 PM

ಕಾಯ್ದೆಗಳು

ಮಹೇಶ್ Jul 03, 2018 01:32 PM

ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೆಳೆಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದೇ?

Chandrashekhar.Goudappanour Oct 05, 2017 11:47 AM

Very helpful messages n pls upload ಪೊಲ್ಲ್ಯೂಷನ್
Related acts. Tq

ಪವನ್ ಜಿವಿ Mar 26, 2016 07:05 PM

ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಒಂದು ಮರಗಳಿವೆ
ಅದನ್ನು ನಾನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತ ಇದ್ದರೆ ಆದರೆ ಕಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂಥ ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ಏನು ಮಾಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
Back to top