ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಮೊಲ

ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲಎ0ಬ ಕೂಗು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಯನ್ನೋ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪರ-ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನೋ ಮಾಡಿಕೊ0ಡರೆ ಜೀವನ ಚ0ದ ಎ0ಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜನಜನಿತ.

ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲಎ0ಬ ಕೂಗು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಯನ್ನೋ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪರ-ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನೋ ಮಾಡಿಕೊ0ಡರೆ ಜೀವನ ಚ0ದ ಎ0ಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜನಜನಿತ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:ಮೊಲ

ಮೂಲ : ಶ್ರಮಜೀವಿ

2.96825396825
ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಸಿ ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ
Sanju D Tegginamani Aug 08, 2019 01:05 PM

ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಲ
ಗಳು

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top