ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆ

ಇದು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಕಾಲ. ಆದರಿದ ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟೆಯಿನ್ದಾಗಿ ಹೊಸ-ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳು-ಉತ್ಪನಗಳು ಮಾರುಕಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತಿವೆ.

ಇದು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಕಾಲ. ಆದರಿದ ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿಗೆ  ಸಂಭಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟೆಯಿನ್ದಾಗಿ ಹೊಸ-ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳು-ಉತ್ಪನಗಳು ಮಾರುಕಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತಿವೆ.

ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆ

ಮೂಲ : ಶ್ರಮಜೀವಿ

2.92424242424
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top