ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಕುರಿ

ಪಶುಪಾಲನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಗ್ಯ ಅಂಗ. ಹೈನು , ಗೊಬ್ಬರ, ಉಳುಮೆ-ಸಾಗಾಟಗಲಿಗೆ ದನ-ಕರುಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅಂತೆಯೀ ಮಾಂಸ-ಮೊಟ್ಟೆಗಲಿಗೆ ಹಂದಿ-ಆಡು-ಕುರಿ-ಕೊಲಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಶುಪಾಲನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಗ್ಯ ಅಂಗ. ಹೈನು , ಗೊಬ್ಬರ, ಉಳುಮೆ-ಸಾಗಾಟಗಲಿಗೆ ದನ-ಕರುಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅಂತೆಯೀ ಮಾಂಸ-ಮೊಟ್ಟೆಗಲಿಗೆ  ಹಂದಿ-ಆಡು-ಕುರಿ-ಕೋಳಿಗಳನ್ನು  ಸಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುರಿ

ಮೂಲ : ಶ್ರಮಜೀವಿ

3.04395604396
Fakkiresh.. Dec 07, 2019 03:48 PM

ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ದೋಡಿೃ ಮಾಹಿತಿ

Manu Jun 28, 2019 02:35 PM

ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ

ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಐಲಿ Jun 27, 2019 02:03 PM

ನಾನು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ... ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ

ಶಿವನಂದ ಪರಮೇಶ್ವರ Jun 04, 2019 03:29 PM

ನಾನು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ... ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ

Chatham. K. M Apr 21, 2019 10:31 PM

ನಾನು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ... ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top