ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಕೃಷಿ / ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನುನೀಡಲಾಗಿದೆ

ವೀರ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು
ಇಲಾಖೆಯ ಪಶುವೈದ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಇಲಾಖೆಯು ಮೂರು ಘನಿಕೃತ ವೀರ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರು ಆರೋಗ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ಯೋಜನೆಗಳು
ಯೋಜನೆಗಳು/ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಯ್ದೆ
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಯ್ದೆಗಳು/ಮಸೂದೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಕಛೇರಿಯ ಸಂಪರ್ಕ
ವಿವಿಧ ಕಛೇರಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಆಡು ಸಾಕಣೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಯಾಮದ ಆಡುಸಾಕಣ ಯ ಚಿತರಣ ನೇಡುವುದು ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತರದ ಉದೇಶವಾಗಿದೆ
ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆ
ಇದು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಕಾಲ. ಆದರಿದ ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟೆಯಿನ್ದಾಗಿ ಹೊಸ-ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳು-ಉತ್ಪನಗಳು ಮಾರುಕಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತಿವೆ.
ಕಸಿ
ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ತನ್ನ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜೋತ್ಪತಿ ಕಾಂಡದಿಂದ ಬೇರುಬಿಡುವುದು, ಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಮರಿಗಿಡಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದವು.
ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳು
ಕೃಷಿ ಕವಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೇಸಾಯವನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದೆ . ಯುವಜನತೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕೊರತೆ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು.
ಕುರಿ
ಪಶುಪಾಲನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಗ್ಯ ಅಂಗ. ಹೈನು , ಗೊಬ್ಬರ, ಉಳುಮೆ-ಸಾಗಾಟಗಲಿಗೆ ದನ-ಕರುಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅಂತೆಯೀ ಮಾಂಸ-ಮೊಟ್ಟೆಗಲಿಗೆ ಹಂದಿ-ಆಡು-ಕುರಿ-ಕೊಲಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top