ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಕೃಷಿ / ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನುನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಮೊಲ
ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲಎ0ಬ ಕೂಗು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಯನ್ನೋ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪರ-ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನೋ ಮಾಡಿಕೊ0ಡರೆ ಜೀವನ ಚ0ದ ಎ0ಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜನಜನಿತ.
ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ
ಕೃಷಿ ಪರಿಸರ ಒಂದು ಜೀವವೈವಿದ್ಯತೆಯ ದೊಡ್ಡಸಾಗರ. ಇಲ್ಲಿಮಾನವನೊ0ದಿಗೆ ಗಿಡ-ಮರ-ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಆದಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಸು-ಆಡು- ಕುರಿ - ಕೋಳಿಗಳು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಪಾಮುಖ ಸದಸಯರುಗಳು.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ
ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಶುಪಾಲನೆ ಒಂದು ಪರಂಪರಾಗತ ಉಪಕಸುಬು. ಇವು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರವು. ಹೈನು ಉತ್ಪನಗಳಿಗೆ ಹಸು-ಎಮ್ಮೆಗಳು, ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಕುರಿ-ಆಡುಗಳು, ಉಳುಮೆ-ಸಾಗಾಟಗಳಿಗೆ ಎತ್ತುಗಳು ಬೇಕೇಬೇಕು.
ಗೋವಿನ ವಿಶ್ವರೂಪ
ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ವಿಶ್ವರೂಪ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಿಚಯ
ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಮೇವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸದೃಢವಾದ ಆಧಾರ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಧಾನ
ಜಾನುವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಧಾನ
ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳು
ಸಾಮರ್ಥವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಜಾನುವಾರುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತರಬೇತಿಗಳು
ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಜ್ವರ
ಆಕಳುಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ‘ಹಾಲು ಜ್ವರ’ವೂ ಒಂದು. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೇ ಹೋದರೆ ಅದು ಆಕಳಿನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ತೆಗೆಯಬಹುದು.
ಗರ್ಭಸ್ಥ ರಾಸುವಿನ ಲಾಲನೆ- ಪಾಲನೆ
ಗರ್ಭಸ್ಥ ರಾಸುವಿನ ಲಾಲನೆ- ಪಾಲನೆ
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top