ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಕೃಷಿ / ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನುನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಓಝೋನ್
ಓಝೋನ್, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಒಂದು ರೂಪ. ಆದರೆ, ಆಮ್ಲಜನಕದಂತೆ ಜೀವ ಸ್ನೇಹಿಯಲ್ಲದ ಇದು ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲವಾಗಿದೆ
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಖೆಯನ್ನೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಥಂಡಿಯನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಹಸಿರುಮನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಹಸಿರುಮನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉದ್ದೇಶವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಯಸಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೆ ಆಗಿದೆ.
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top