ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿಯಾಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಗಳು / ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು , ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ , ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಯೋಜನೆ) .

ಉದ್ದೇಶಗಳು

PMKSY ವಿಶಾಲ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿವೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸಾಧಿಸಲು (ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ,

ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಯೋಜನೆ). ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಭೌತಿಕ ವರ್ಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ನೀರಾವರಿ (ಹರ್ ಖೇತ್ ಕೊ ಪಾನಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತರಿಸಲು. ನೀರಿನ ಮೂಲ, ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದಕ್ಷ ಬಳಕೆಯ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಸೂಕ್ತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು.

ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆದು ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡೂ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೃಷಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ದಕ್ಷತೆ - ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು (ಡ್ರಾಪ್ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ) - ನಿಖರತೆಯನ್ನು ದತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು. ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಭರ್ತಿಕಾರ್ಯ ವರ್ಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೀಯ ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಪರಿಚಯಿಸಲು.

ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ಪುನಶ್ಚೇತನ, ನೀರಿನ ಹರಿವು ಬಂಧಿಸುವ ಜೀವನಾಧಾರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ NRM ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಜಲಾನಯನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು

ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರು ಕೊಯ್ಲು, ರೈತರು ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಜೋಡಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಚಾರ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೃಷಿ - ಪೆರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪುರಸಭೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ. ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ


5 ವರ್ಷಗಳ (2015-16 2019-20 ಗೆ) ಕಾಲ ರೂ .50,000 ಕೋಟಿ ಒಂದು ಹಣಹೂಡು ಜೊತೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸಾಧಿಸುವುದು.

PMKSY ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಝ್ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತ್ವರಿತ ನೀರಾವರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ನದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ & ಗಂಗಾ ನವ ಯೌವನ ಪಡೆಯುವುದು ಸಚಿವಾಲಯದ (AIBP); ಇಂಟೆಗ್ರೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ಷೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಜಮೀನು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಲಾಖೆ (IWMP); ಮತ್ತು ರಂದು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (OFWM) ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ 'ಪುಷ್ಟಿಕರ ಕೃಷಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಷನ್ (NMSA) ಘಟಕ. PMKSY ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ 5 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಾರಿಜಾನ್ ಜತೆ / ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ,

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು projectised ಮರಣದಂಡನೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾಡುವುದು. ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ / ರಾಜ್ಯ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ PMKSY ಆಫ್ (ಎನ್ಎಸ್ಸಿ) ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನೀತಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ (ಎನ್ಇಸಿ) ನೀತಿ Aayog ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ

ಅವಕಾಶ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು, ರೈತರು ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಜೋಡಣೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಸುವ 2015-16 ಸಮಯದಲ್ಲಿ PMKSY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಮೂಲ: ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ

2.97368421053
ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಹುದೋಟ Mar 28, 2020 10:36 PM

ನನಗೆ ಈ ಯೊಜನೆಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಸರ್

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top